Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer

Accessibilitat

Disseny accessible

La Funca vol posar a l'abast dels ciutadans i les ciutadanes una web amb disseny accessible perquè el màxim nombre possible de persones puguin arribar a la informació que es transmet, independentment de les limitacions de la persona o de les que es derivin del context d' ús. Amb aquest principi, es vol beneficiar tant les persones que tenen algun tipus de disminució o d'edat avançada com a les persones que volen accedir des de qualsevol tipus de dispositiu o tecnologia.

Aquest lloc ha estat dissenyat per a ser totalment accessible i usable, d'acord amb les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v2.0). Si hi ha quelcom en aquest lloc - relacionat amb l'accessibilitat o la validació - que no va d'acord amb els estàndards, contacteu amb l'administrador del "site".

Accés al contingut

Mida del text

El disseny accessible permet que el/la usuari/ària pugui ajustar les fonts a la mida que li convingui. Aquesta acció es pot dur a terme de diferents maneres segons el navegador web que s'utilitzi. A la llista següent es mostra l'acció de menú on es troba aquesta funcionalitat:

 1. Google Chomre: Personalitza/congfigurar > Apropar/allunyar
 2. Opera: Visualització > Apropar/allunyar
 3. Firefox: Menú > Pàgina > Escala
 4. Safari: Visualització > Apropar/allunyar
 5. Internet Explorer: Veure > Mida del text > Més gran

Disseny visual

El disseny accessible té en compte que el disseny visual es pugui desactivar i es pugui accedir al contingut en format d'una sola columna amb lletres negres sobre fons blanc (segons la configuració per defecte de la majoria de navegadors gràfics). D'altra banda, també hi ha navegadors web que permeten seleccionar un full d'estil personal, per adaptar la presentació a les necessitats de l'usuari/a. A la llista següent es mostra l'acció de menú on es troba aquesta funcionalitat :

 1. Opera: Menú > Pàgina > Estils > Mode usuari
 2. Firefox: Veure > Estil de pàgina > Sense estil

Nota: Els navegadors esmentats en les dues llistes anteriors corresponen a alguns dels navegadors més utilitzats. En cap cas pretén ser una llista de navegadors recomanats per la Funca.

Tecles d'accés

Les tecles d'accés són un dispositiu de navegació que us permeten visitar aquest lloc web utilitzant el teclat. Si s'utilitza Windows > Alt + Número, si vostè utilitza IOS > Comand + Número

 1. Inici > 1
 2. Anar al contingut > 2
 3. Mapa del "site" > 3
 4. Contacte > 4
 5. Informació de accessibilitat i telcas d'accés > 0

Configuració tècnica

Navegadors

Versions mínimes necessàries per a visualitzar correctament la web:

 1. Internet Explorer 8 - Descarregar darrera versió
 2. Google Chrome 11 - Descarregar darrera versió
 3. Firefox 5 - Descarregar darrera versió
 4. Opera 10 - Descarregar darrera versió
 5. Safari 3 - Descarregar darrera versió

Pàgines web

Juntament amb els estàndards d'accessibilitat web, s'ha adoptat l'estàndard HMTL5 per al marcatge del contingut i els fulls d'estil CSS3 per al disseny, i s'ha evitat utilitzar tecnologies de propietat que condicionen l'ús de determinats aparells o navegadors. Aquests estàndards garanteixen l'accés a la informació a través de qualsevol dispositiu de navegació (actualitzat) que segueixi els estàndards i les recomanacions del W3C.

Formats dels continguts

En alguns casos, podria ser que les pàgines HTML es complementin amb continguts disponibles en altres formats de presentació. En aquests casos, ja que pot ser que no hi hagi un format estàndard i obert (o si no, pot ser que hi hagi però el seu suport no està generalitzat) s'ha optat per formats molt implantats i amb connectors (plugins) gratuïts:

Format PDF > Descarregar Adobe Acrobat Reader